10-10-2001

Voor het eerst in zijn ziekenhuisperiode hield Boyen het langer vol dan Byke. Na een tijdje tutten, een fysiotherapeute die oefeningen met hem deed en verpleging, was hij nog steeds klaarwakker. Toen heeft Byke hem nog maar eens vastgehouden. Klaarblijkelijk stijgt zijn energieniveau wel. Byke heeft dan ook ruimschoots kunnen genieten van zijn lachen.
Vanavond hebben we op de BBC naar een documentaire gekeken die over beenmergtransplantaties ging, en de ontdekking dat navelstrengbloed in sommige gevallen ook genoeg stamcellen kan bevatten voor een transplantatie. (Met dank aan buurman Simon, die door aan te bellen ons op de documentaire wees.) Dat gaf toch weer een extra indruk. Voor ons was het indrukwekkend om te zien hoe weinig maatregelen er in sommige ziekenhuizen (in het buitenland) wordt genomen om infecties uit te sluiten. Zeker als je in aanmerking neemt dat een infectie de grootste risicofactor is. Het gaf ons nogmaals het idee dat we in Leiden goed terecht zijn gekomen. Ook heeft de documentaire weer voor extra vragen gezorgd. Die nemen we weer mee voor dinsdag; ons reguliere overleg met de arts.